Amerikaans Nederlands

in Humor bij

Amerikanen die Nederlands spreken, je haalt ze er zo uit. Zelfs deze kerel die denkt dat hij perfect Nederlands spreekt. Ze zullen het nooit leren.