Museum of Failure opent de deuren

in Humor bij

In het Zweedse Helsingborg opende onlangs het Museum of Failure (museum der mislukking). Je vindt er dingen die eigenlijk anders hadden moeten lopen.